Hva gjør MØY?

MØY jobber for kvinnebedrifter

MØY setter sammen kvinner i grupper av 5- 7, basert på kunnskap og bedriftens modningsnivå. Gruppen får 1- 2 fasilitatorer som følger opp og trygger gruppen og hver enkelt kvinne i sine prosesser Hver enkelt gruppe har en varighet på ca. 1. år med 5 fellessamlinger med hensikt å styrke og utvikle nettverk og kompetanse. I tillegg inviteres alle deltagerne med på en årlig samling for alle grupper og fasilitatorer. Alle fasilitatorer MØY benytter har vært igjennom opplæring og får oppfølging i profesjonelle støttegrupper flere ganger i året.

Postadresse

Øvre Ilenvei 8
3713 Skien

Telefon

+47 928 89 901