Nyhetsblogg

MØYforskning - Hvordan få kvinner til å realisere drømmene om egen bedrift

  • 0
  • |
  • 08.3.2017

21. mars kl. 13 – 15.30 inviterer MØY til gratis, åpent arrangement på Sentralen i Oslo.


Info og registrering - klikk her:

Vi er stolte av å presentere nye funn fra forskningen, ( last ned rapporten her), om hvorfor kvinner ikke starter egen bedrift og åpne en debatt om hvordan få flere kvinner til nettopp å starte opp bedrift. Det er i flere strategidokumenter både fra regjeringen og andre, en målsetting å ha 40% kvinneandel også blant kvinnelige etablerere. Statistiske tall viser en nedadgående kurve og forskere opererer nå med ca. 25% kvinneandel. Telemarksforskning og MØY-prosjektet tror det er avgjørende å tilrettelegge for lavterskeltilbud der kvinnenettverk bidrar til å styrke kvinners selvtillit, tilfører kompetanse og bidrar over tid i deres vei fra drøm til virkelighet av bedriftsetableringen.

Program:


13.00 – 13.15 Fingermat og prat før velkomst

13.15 – 13.25 Velkommen – litt om vår grûndervei V. Kristin Langnes og Tove Mowè, Sisu Business

13.25 – 13.45 Presentasjon av MØY og samarbeidspartnere V. Kari Anne Valsø og Linda Cecilie Furulund, MØY

MØY er en kvinnesatsing som følger kvinnene over tid, fra ide til bedrift og til profesjonalisering.

13.45 – 14.30 Presentasjon av forskningsrapporten «Veien til egen bedrift» V. Gunn Kristin Aasen Leikvoll og Elisabeth Enoksen, Telemarksforskning

14.30 – 14.45 Pause

14.45 – 15.15 Paneldebatt ledet av Katinka Greve Leiner, Ferd

I panelet:

Erna Solberg, statsminister (invitert)

Trine Skei Grande, leder av Venstre

Mette Kristensen, MØYfasilitator og seriegrûnder

Jenny Grønn, Høgt heva og MØYdeltager

 
15.15 – 15.30
Oppsummering med gode råd for videre kvinnesatsing


0 kommentarer


Captcha Image

Abonner på nyhetsbrev

Postadresse

Øvre Ilenvei 8
3713 Skien

Telefon

+47 928 89 901