Om Nettverkskreditt

Fakta om Nettverkskreditt

Som selvstendig næringsdrivende i etableringsfasen, får du hos oss tilbud om:
NETTVERK, KOMPETANSE og KAPITAL

gjennom deltagelse i nettverksgrupper.

Nettverkskreditt er et tilbud til alle som er i oppstarten av egen næringsvirksomhet. Gjennom deltagelse i en nettverksgruppe vil du få tilgang til større nettverk, økt kompetanse, gode tips, nyttige kurs, konferanser, workshops og noe kapital. Alle i nettverksgruppen jobber for hverandres suksess.
Er du ny på siden, ønsker vi deg velkommen til oss og ta gjerne nærmere kontakt!
Målgruppen er personer som enten har, eller er i ferd med å starte, egen, selvstendig virksomhet, gjerne med utgangspunkt i egen kompetanse/styrke innenfor et bestemt felt.

En nettverksgruppe etableres med 5-7 medlemmer. Gruppene dannes gjerne av medlemene selv med bistand og hjelp fra fylkesforeningen. Hver gruppe får hjelp fra en prosessveileder i oppstartperioden og så lenge gruppen har behov.
Alle medlemmene/ gruppene får også en egen profil på foreningens hjemmesider.

Gruppene er egne juridiske enheter og alle har en gruppeleder, sekretær og kasserer som går på rundgang mellom gruppens medlemmer. I en eksisterende gruppe er det medlemmene selv som avgjør om det skal tas inn nye medlemmer. Medlemmene i en gruppe blir også medlem av fylkesforeningen, som ble etablert i 2002. 

Hver nettverksgruppe får i oppstarten tilgang til en utlånskapital på kr 200.000. Kapitalen kan lånes ut til de enkelte medlemmene etter bestemte regler.
Øverste grense på lån til et enkeltmedlem er kr 60.000 pr. gang.
Gruppen søker også om tilskudd på kr 150.000,- til innleie av ressurspersoner og til kompetanseheving for medlemmene. 

Det avholdes jevnlige gruppemøter med forretningsutvikling, strategi, mål, marked, salg m.m. på agendaen.
Kompetansen utvikles ved erfarings- og kompetanseoverføring, gode tips, nyttige kurs, konferanser, workshops, foredrag, og aktivitetsoppfølging.