medlemsfordelerSom MØYmedlem får du første hånds informasjon og tilgang til MØYnettverket.
Du vil motta våre nyhetsbrev, inviteres på våre MØYarrangementer og få rabatterte priser på tjenester fra våre samarbeidspartnere.


MEDLEMSPRIS KR. 350 PR. ÅR

Som deltager i en MØYgruppe vil du ha en egen gruppe som du møter 6 ganger i løpet av ca. 1 år. Gruppa har sin egen fasilitator som driver gruppa fremover etter en fast modell og møteplan – MØYmodellen.

PRIS FRA 300 – 700 KR. AVHENGIG AV GRUPPENIVÅ[1]

MØY Entreprenørskap har siden oppstarten høsten 2015 samarbeidet, fått strategiske råd og økonomisk støtte av Telemarksforskning, Universitetet i Sør Øst Norge, Telemark Fylkeskommune og flere andre kommuner i og uternfor Telemark. MØY er et nyskapende verktøy/en metode å jobbe på for alle kvinner: A) Som drømmer om å starte bedrift, B) Som har startet bedrift og som ønsker å profesjonalisere bedriftene sine.

Så langt har vi hatt nær 750 deltagere på våre arrangementer og har ca. 100 medlemmer som deltar/har deltatt i våre ulike MØYgrupper rundt om i store deler av Telemark.

På våre underveisevalueringer scorer vi høyt på utbytte og det fremheves særlig tryggheten og økt selvtillit og kompetansetilførselen kvinnene gir hverandre. MØYgrupper har bidratt til at 40% av de som drømte om å starte egen bedrift, har realisert drømmen sin og startet bedrift.


Håper du vil bli med oss videre i vårt arbeid med å få kvinnelig entreprenørskap høyere opp på agendaen og realisert i større monn. [1] I MØY skiller vi på dem som har drøm om å en gang starte egen bedrift, de som har startet og de som ønsker å ta sin bedrift videre til et mer profesjonelt nivå.


Postadresse

MØY EntreprenørskapHovinvegen 1520
3652 Hovin I Telemark

Telefon

+47 928 89 901