Hvorfor nettverk?

- og hvorfor Nettverkskreditt for fremtiden?

De viktigste funksjonene til et moderne nettverk, er å knytte kontakter, innhente og dele informasjon, være et forum for personlig og faglig vekst.

Gjensidighetsprinsippet står sentralt; her skal alle både yte og nyte, gi og ta. Medlemmene skal kunne utveksle erfaringer, lære, hente inspirasjon, gi og få informasjon og støtte, føle samhold, bli stimulert til større ansvars- og endringsvillighet, utvikle vennskap og bli tatt på alvor.

Nettverket er en mulighet til vekst - det er opp til den enkelte å gripe muligheten! Nettverket skal fungere som en ressurs- og kompetansebank der medlemmene finner sammen både innenfor og på tvers av fagområder. Noen går sammen i prosjekter, andre finner faglige samarbeidspartnere. Atter andre finner nye kunder, og bedriftene deres vokser mer og raskere gjennom større markedstilhørighet.

Nettverket søker også å synliggjøre kompetanse og ressurser til en gruppe etablerere som ofte blir lite synlige hver for seg. Nettverkskreditt ønsker å skape varige verdier ved gjennomtenkt satsing og målrettede aktiviteter, slik at andelen av små virksomheter som lykkes over tid stadig øker!

Gjennom deltagelse i en nettverksgruppe vil du få tilgang til større nettverk, økt kompetanse og kapital til din etablering. Gjensidighetsprinsippet står sentral; her vil alle både yte og nyte, gi og få. Medlemmene utveksler erfaringer, lærer av hverandre, henter inspirasjon, gir og får informasjon og støtte, føler samhold, blir inspirert til større ansvar og endringsvillighet, utvikler vennskap og blir tatt på alvor. 

I nettverket finner du fellesskap, støtte, inspirasjon og muligheter til personlig og faglig utvikling blant likesinnede.;

Alle i nettverksgruppen jobber for hverandres suksess.