Nettverkskreditt

– en boltreplass for nye virksomheter

Å bestemme seg for oppstart av egen næring kan være både ensomt og skummelt, særlig for småbedrifter og enkeltpersonforetak.
Det kan også være en stor mulighet for å skape en sunn virksomhet med gode økonomiske vilkår. 

Formålet med Nettverkskreditt er å stimulere til økt etablerervirksomhet, samt bidra til  nye og lønnsomme arbeidsplasser for personer som ønsker å drive sin egen virksomhet.
Målgruppen er de som enten har startet, eller som har en klar ide om hvilken virksomhet de vil drive.  

Nettverkskreditt er et tilbud, et forum for personlig og faglig vekst for alle som er i oppstarten av egen næringsvirksomhet. Ordningen er i utgangspunktet kjønnsnøytralt.  
Den har vært spesielt viktig for å få opp andelen av kvinnelige etablerere. Nå har imidlertid også flere menn sett det verdifulle i ordningen. Sammen med en god spredning i alder og bransjer på medlemmene, gir dette et flott og nyttig mangfold! 

Nettverkskreditt organiserer småetablerere i nettverksgrupper geografisk basert.
Et slikt tett nettverk er i stor grad med på å gi etablerern den nødvendige kompetanse, oppfølging, selvtillit og styrke som skal til for å virkeliggjøre en idé. 
Vi ønsker også å synliggjøre kompetanse og ressurser til en gruppe etablerere som ofte blir lite synlige hver for seg. 

Nettverksordningen fungerer som en ressurs- og kompetansebank, der medlemmene finner sammen både innenfor og på tvers av fagområder. Noen går sammen i prosjekter, andre finner faglige samarbeidspartnere. Atter andre finner nye kunder, og bedriftene deres vokser mer og raskere gjennom større markedstilhørighet. 

Nettverkskredittordningen forutsetter fokusering på lønnsom næringsutvikling, og flere tidligere medlemmer har lykkes nettopp fordi de fikk viktig støtte og oppfølging i de første, ofte kritiske årene av etableringen.

Nettverkskreditt er en mulighet til vekst - 
det er opp til den enkelte å gripe muligheten!