Historien bak Nettverkskreditt

De første nettverkskredittgruppene i Norge startet i Lofoten under navnet "Kvinnebanken i Lofoten".
Personer som starter egne, små virksomheter, opplever kanskje først og fremst at de har mange spørsmål uten svar, at de blir veldig alene, at det kunne være greit med et lite lån for å finansiere oppstarten eller det første utstyret, og at det å diskutere med andre i samme situasjon har stor verdi.

Dette er også det tilbudet i Nettverkskreditt dreier seg om. Metoden spredte seg etter hvert utover i Norge under ulike navn: Mikrokreditt, nettverkskreditt, etablererbank osv.

Nettverkskreditt, eller Mikrokreditt, finnes i mange land og i de fleste fylker i Norge.