Silje Sjøtveit

Fasilitator Telemark, Buskerud

Silje er utdannet barnevernspedagog og har en master i diakoni. Silje er diakon i Tinn kirke og har en 50% prosjektstilling i NMS (Det Norske Misjonsselskap). Hun skriver tekster for bla. JK magasinet og Vårt Lands nettside og ga i 2017 ut boka "Familieliv-gleden ligger i kontrastene". Silje er stadig på jakt etter den gode samtalen og nye menneskemøter.
Og så liker hun å strekke seg utover hva hun egentlig har kompetanse på.

Alle fasilitatorene Wenche Holdhus

Fasilitator MØY Intensiv - Telemark

MØY Intensiv - Telemark

Abonner på nyhetsbrev

Postadresse

Øvre Ilenvei 8
3713 Skien

Telefon

+47 928 89 901