Randi Mossing

Fasilitator Vest-Telemark

Randi er utdannet innen spåk- og musikkfag. Hun har 20 års erfaring som lærer ungdomsskolen og i videregående skole. Randi har arbeidet i Afrika og har deltatt i mange ulike kunst- og kulturprosjekt. Hun ønsker å dele sin kompetanse med andre kvinner for å løfte regionen, og på sikt gjøre Telemark til et enda bedre område å bo og arbeide.

Alle fasilitatorene 



Cathrine Lyngstad

Fasilitator Grenland, For innvandrerkvinner

Grenland, For innvandrerkvinner

Magnvor Lunåshaug

Fasilitator Øst-Telemark, Midt-Telemark

Øst-Telemark, Midt-Telemark

Mette Karen Kristensen

Fasilitator Grenland

Grenland

Randi Mossing

Fasilitator Vest-Telemark

Vest-Telemark

Abonner på nyhetsbrev

Adresse

MØY, Telemark, Norge

Telefon

+47 928 89 901