Sett klare grenser   

06-sep-2013

Sett klare grenser

Spilleregler er like nødvendig i næringslivet som i sport. Setter du tydelige grenser, forteller du ansatte, partnere og kunder at du driver skikkelig butikk. 

Det kan være vanskelig både å gi og ta imot gaver. Hva er akseptabelt, og hva kan gi negative oppslag i pressen? Klargjør bedriftens krav til egen virksomhet og de ansatte. I vanskelige situasjoner er nedskrevne normer og regler et viktig og nyttig verktøy. 

Hvordan forholder du deg til...

* gaver fra forretningsforbindelser? 

* varsling av hendelser og atferd? 

* lojalitetskonflikter og økonomiske interesser hos leverandører? 

* korrupsjon, for eksempel i forbindelse med anbud? 

Få de ansatte med deg 

Ved å sette klare grenser, skaper du et verdigrunnlag for bedriften. Retningslinjene bør være enkle og forståelige, slik at ansatte og ledelse lett kan følge dem. I praksis vil dette over tid bygge opp en god og tydelig bedriftskultur.

Les mer på http://www.innovasjonnorge.no/Bygg-en-bedrift/samfunnsansvar/Lag-etiske-retningslinjer/