Fravalg av revisor   

19-nov-2012

Les mer om hva du skal gjøre om du har mulighet til og ønsker å velge bort revisjon.

Les mer på https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Nyheter/Fravalg-av-revisjon/