Etablerertilskudd til flere gründere og bedrifter   

19-nov-2012
Regjeringen ønsker å støtte flere etablerere og bedrifter i en tidlig fase, og foreslår derfor en styrking og en ny innretning av den landsdekkende etablerertilskuddsordningen, som Innovasjon Norge forvalter.
Les mer på https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Nyheter/Etablerertilskudd-til-flere-grundere-og-bedrifter/