Etablererkontoret   

19-nov-2012
Etablererkontoret Telemark tilbyr gratis hjelp og veiledning til personer som ønsker å starte egen bedrift.
Både gjennom felles kurs og individuelle møter bidrar vi til en god oppstart.
Les mer på http://www.etablererkontoret.no/