Nyhetsbrev 1. halvår 2017
Siste nytt fra MØY Telemark.
Kan du ikke lese nyhetsbrevet?
Åpne det i nettleser.

MØY Telemark er Nettverkskreditt Telemark sitt prosjekt som har mottatt utviklingsmidler fra Telemark Fylkeskommune i to omganger. Også flere kommuner/regioner som har bidratt til realisering så langt, og disse er: Seljord, Notodden, Hjartdal, Tinn, Grenland og Midt-Telemark.

MØY har som mål at flere kvinnelige bedriftsetablerere utvikler seg og sin bedrift i nettverk med andre og over tid, og at Telemark skal oppnå 40% kvinneandel blant bedriftsetablerere.

Sommeren står snart for tur og MØY skal nå nye milepæler både før og etter sommeren!
Vi har startet opp nye grupper og avsluttet andre etter endt MØYløype.
(se mer om løypene under)
Mer om alt det vi står i og ser videre frem mot kan du lese videre i vårt nyhetsbrev for 1. halvår 2017:

 

Navnendring og nytt styre

Navnet endrer vi fra MØY- Kvinnebedrifter med Telemarkssving til MØY Telemark. Nytt styre hadde sitt første styremøte 29. mai og vi er spesielt glad for å ha fått med oss Liv Sandvig Jakobsen i styret. Hun representerer en av deltagerne/bedriftene i MØY, Liv er med i sort gruppe Vest- Telemark. Hun forteller om hvorfor hun er med i MØY og i styret: Da jeg leste om MØY i avisa for første gang, tenkte jeg med det samme "at dette vil jeg være med på".

«I min frilans jobb sitter jeg mye på hjemmekontor, og savner i blant kollegialt samarbeid. Dessuten hvem kan fortelle meg hva jeg bør bli bedre på? Eller gi meg klapp på skuldra når jeg skulle trenge det? En vil jo gjerne hele tiden bli bedre og effektivisere sine arbeidsrutiner. Kanskje kunne dette motivere meg? Jeg møtte opp på min første Drømmekveld og fikk så troa på at små bedrifter kan gjøre en forskjell. Statistikken viste jo det! At det hovedsaklig er små bedrifter som holder hjula i gang her i Norge. Man trenger ikke være stor for å være viktig, og dermed fikk mitt foretak større betydning og med det økte min motivasjon. Jeg og min familie har nylig flyttet på landet og jeg ser mer enn noen gang både behovet for og mulighetene til å starte egne bedrifter om du bor i ei bygd. Det er faktisk kanskje det avgjørende om man ønsker å flytte landlig. At man tar med seg sin egen jobb, eller setter i gang noe nytt når man kommer. Jeg valgte derfor å takke ja til å være med i styret til MØY for nettopp å kunne jobbe videre med å motivere både meg selv og andre til å sette i gang egne prosjekter! Og gjerne på landet.»

Liv Sandvig
 

MØYgrupper(*1)

Vår 12. MØYgruppe startes nå i mai, til sammen teller da MØY Telemark ca. 100 deltagere fordelt ut over i alle regioner i Telemark (Vest- Telemark, Midt- Telemark, Kongsbergregionen og Grenland). Dette tilsvarer 4 grønne, 5 blå og 2 sorte grupper. To grupper har avsluttet sitt MØYløp med sin grupper. Den ene sorte gruppa i Grenland vil alle få tilbud om å være med videre som alumini medlemmer – se foto fra deres siste møte og kort fra deres evaluering av tiden i MØY. Den andre gruppa som avsluttet sitt løp i MØY er blå gruppe Notodden og omvegn. I denne gruppen er det noen som ønsker å gå videre i en sort gruppe, mens det for andre kanskje er aktuelt å være med i MØYnettverket gjennom MØY alumni (*2) .

Foto: Mette Kristensen, fasilitator
 
*1) MØY setter sammen kvinner i grupper av 5- 7, basert på kunnskap og bedriftens modningsnivå. (Grønn gruppe er for dem som drømmer om å starte egen bedrift. Blå gruppe er for dem som har startet egen bedrift og sort gruppe er for dem som vil bli mer proffe med sin bedrift). Hver gruppe får 1 fasilitator som følger opp og trygger gruppen og hver enkelt kvinne i sine prosesser. Hver enkelt gruppe har en varighet på ca. 1. år med 6 fellessamlinger med hensikt å styrke og utvikle nettverk og kompetanse. I tillegg inviteres alle deltagerne med på en årlig samling for alle grupper og fasilitatorer. Alle fasilitatorer MØY benytter har vært igjennom opplæring og får oppfølging i profesjonelle støttegrupper flere ganger i året.

*2) Alumn/almuni er et latinsk ord som brukes om tidligere studenter. I MØY ser vi på mulighetene for å opprette en Alumni gruppe for de som har gått ut av en MØYgruppe, men som fortsatt ønsker å være knyttet opp mot MØYnettverket.
 

MØY Forskning 21.mars i Oslo

MØY viste seg frem i Oslo og hadde fått med seg flere av MØY bedriftene og ei av fasilitatorene inn til Oslo. Her måtte vi blant annet Trine Skei Grande og Katinka Greve Leiner. Målet for MØY var å vise frem forskningsresultatene fra forskningen på hva som hemmer og fremmer kvinnelig etablering for første gang. I samarbeid med Sisu business, fylte vi vinterhagen på Sentralen i Oslo med interesserte kvinner som drømte om eller hadde etablert egen bedrift. Det var stort engasjement da forskerne, Gunn Kristin Leikvoll og Elisabeth Enoksen fra Telemarksforsking la frem resultatene av forskningen, (se rapporten her), og da vi senere inviterte til paneldebatt.

Sisu Business fortalte gripende om sin bedriftsetablering og opplevelsen av at det ikke fantes noe som fanget opp deres drøm fordi den ikke passet inn i eksisterende virkemiddelapparat og var kanskje ikke ansett som stor nok. MØY fikk frem budskapet om at vi ønsker å tilby MØY til alle kvinner som drømmer om å starte eller har startet egen bedrift – stor eller liten og uansett ambisjonsnivå. MØY avsluttet med å invitere til uttesting av en MØY pilot også utenfor Telemark.

Foto: presseoppslag
 

MØYnettverkstreff på Rjukan, 06.06.17

MØYung grønn gruppe i Tinn jobbet frem et program i samarbeid med MØY og Omstillingsprosjektet. MØY sto for den faglige delen av programmet. Hit kom også statssekretær Grete Ellingsen, og Knut Over Nordås fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet for å høre og lære mer om MØY, men også for å fortelle om regjeringens satsing på kvinnelge grûndrere. Statssekretæren var storimponert over alle de tøffe MØY kvinnene som fortalte om sine drømmer og bedrifter, imponert over MØY satsingen i sin helhet og overveldet over kvelden. «Jeg tror dette er den fineste dagen jeg har hatt som statssekretær», uttalte hun.

To deltagere fra ulike grupper innenfor ulikt løypenivå, samt en av våre fasilitatorer presenterte seg: Ina Finnekås og Ingrid Høvik fra grønn løype, Silje Sjøtveit og Ann-Kristin Haugen fra blå løype, Barbro Stordalen og Liv Sandvik Jakobsen fra sort løype og Randi Mossing fasilitator.

Disse fortalte hver og en om sin vei mot bedriftsdrømmen og om deres opplevelser i MØY. De benyttet ord for å beskrive og uttalelser om MØY som vi ble stolte og rørte av: «MØY er perfekt for min del», «Det å møte andre i samme stadium gjør at en ikke føler seg alene», MØY er «klapp på skulderen og heie med hendene over hodet», «det er et boost når du går ut døra etter et møte med gruppa», «jeg blir gira, får lyst til å gjøre alt på en gang» og MØY «gir større håp – starte egen bedrift».   (Hva med å vise til Silje sin blogg om tema?- jeg kan sjekke med henne hvis du synes det er en god ide)

Se videoer fra samlingen på MØY Telemarks facebookside.
 

Bilder fra Nettverkssamlingen
 

Høstnytt

Vi går høsten friskt i møte med mye på programmet og fokus på å styrke MØY som modell og virkemiddel videre til beste for nye og eksisterende MØYdeltagere.

  • Sept./okt. arrangerer vi nye Drømmekvelder, denne gang i Kragerø og Fyresdal. I forlengelse av dette vil vi starte opp flere nye MØYgrupper.
  • MØYdagen arrangeres for andre gang for deltagere og fasilitatorer 17 nov. fra lunsj, sted og innhold blir presentert nærmere.
  • KvinneLyst arrangeres i samarbeid med Bygdekvinnelaget og Bondelaget for tredje gang 18 – 19 nov, tid, sted og innhold vil bli presentert nærmere.
Mer info om våre neste arrangementer legges ut så snart det er klart på våre kanaler, (primært facebooksiden og nettsiden, samt ved direkte invitasjon til vårt aktuelle nettverk) og i media. 
  • Vi vil igangsette et større forskningsprosjekt over tre år, (hovedprosjekt), med flere involverte og gå i dybden på utfordringer og muligheter kvinner har for å etablere egen bedrift og hvordan virkemiddelapparatet best mulig kan tilrettelegge for nettopp det.
  • Vi jobber aktivt med å se på muligheter til å få opp MØYpiloter også utenfor Telemark.
 
 
 
 
Copyright © 2015 MØY, Alle rettigheter er reservert MØY.


avregistrer meg fra nyhetsbrev | slett meg fra alle lister