juni

Nyhetsbrev juni 2016

MØY- kvinnebedrifter med Telemarkssving er Nettverkskreditt Telemark sitt prosjekt som har mottatt utviklingsmidler fra Telemark Fylkeskommune og fra flere kommuner som har bidratt til realisering så langt; Seljord, Notodden, Hjartdal, Skien og Tinn.

MØY har som mål at flere kvinnelige bedriftsetablerere utvikler seg og sin bedrift i nettverk. Telemark skal oppnå 40% kvinneandel blant bedriftsetablerere.

Vi er stolte av at vi nå går inn i sommeren med flere milepæler og mål som vi har oppnådd i samarbeid med flere bla. Etablererkontoret Telemark, Omstillingsprosjektet i Tinn og Telemarksforskning. Nå gleder vi oss til å presentere det vi har oppnådd og smakebiter fra MØYs høstsesong!

Fasilitatorene Randi Mossing, Torunn Hovde Kaasa, Helene Brekke, Magnvor Lunåshaug, Mette Kristensen og  Cathrine Lyngstad – ikke tilstede da bilde ble tatt, samt prosjektleder Linda Cecilie Furulund.

Hva har vi oppnådd?

 • Høsten 2015 gjennomførte vi opplæring for 6 dyktige kvinnelige fasilitatorer* fra ulike steder i Telemark. I forbindelse med opplæringen er det utviklet ABC som verktøy for gruppemøtene.
 • Vi gjennomførte kvinnekonferansen Kvinnelyst på Blueshuset på Notodden for Telemarkskvinner i samarbeid med Telemark Bygdekvinnelag og Telemark Bondelag. Konferansen ble meget vellykket med over 100 deltagere i alderen 17 – over 70 år.
 • Vi har fått innvilget forprosjektstøtte fra Oslofjordfondet for å finne nærmere ut av hva som hemmer og fremmer kvinner i å etablere egen bedrift. Forskere ved Telemarksforskning skal følge flere av gruppene og deltagerne i MØY gjennom høsten
 • 24 og 25. mai inviterte vi til Drømmekvelder, henholdsvis i Tinn og Seljord. Våre drømmekvelder er et sted hvor tanker og ideer deles om det å skape bedrift av egen kompetanse. På disse kveldene deltok til sammen over 50 kvinner og det var stor entusiasme å spore.
 • Ikke mindre enn fem MØYgrupper er startet med mellom 5 – 7 deltagere i hver, to i Tinn, to i Grenland og en på Notodden. Gruppene har hatt 1- 2 møter hver.
 • MØYintensiv for innvandrerkvinner er et pilotprosjekt i samarbeid med Voksenopplæringen i Skien. Prosjektet er så vellykket at egen manual er utarbeidet til bruk for spredning andre steder i Telemark.
*) En fasilitator legger til rette og leder gruppeprosessen på en slik måte at den hjelper gruppens medlemmer til å lære, utvikle seg og gjøre det bedre.
MØYs Høstsesong
 • Flere MØYgrupper skal startes, vi har mål om oppstart av fem nye grupper ulike steder i Telemark.
 • MØYdrømmekvelder vil bli arrangert i Grenland og Midt- Telemark 7 og 8 september. Nærmere om tid og sted kommer.
 • MØYkveld 11. nov. for hele MØYnettverket (deltagere i grupper, fasilitatorer og styre), vi oppsummerer og motiverer for videre arbeid og henter inspirasjon fra spenstige Telemarkskvinner.
 • Kvinnekonferanse 12 nov. i Bø med tema Nyskapande tradisjon –følg med på Kvinnelyst på facebook, mer info kommer.
 • Forskningsresultater fra Telemarksforskning om kvinnebedrifter legges frem på tampen av året.
Kort om MØYmodellen

Modellen tar i bruk alpin terminologi med grønn, blå og sort løype, etter vanskelighetsgrad og hvilken fase kvinnene er i.  Hensikten er å styrke kvinner, utvikle nettverk og tilføre kompetanse. Hver enkelt gruppe i MØY har 5 samlinger i løpet av et år sammen med sin/sine fasilitatorer.


Grønn løype

I den grønne løypen ligger drømmene og mobiliseringen som avsluttes med å skrive plan for bedriftsetablering.


Blå løype

Blå løype har fokus på oppstart, salg og markeds-føring. Fasen avsluttes med evaluering av første driftsperiode med konklusjon om mindre/større korrigeringer og fortsatt drift.


Sort løype

Sort løype fokuseres det på profesjonalisering slik at lønnsomheten økes og tidsressursen minskes.

Bli med oss videre

Kontakt: Linda Cecilie Furulund,
linda@moy.com eller 928 89 901 


God sommer, drøm gjerne om egen bedrift i sommervarmen!

Styret i Nettverkskreditt Telemark
Bak: Signe, Evie, Laila, Mabel
Foran: Linda og Kari Anne
Barbro var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Noen av våre samarbeidspartnere: 
 

Seljord Kommune

Notodden Kommune

Tinn
Kommune

Hjartdal Kommune

Skien Kommune