Desember

Nyhetsbrev fra

MØY- kvinnebedrifter med Telemarkssving er Nettverkskreditt Telemark sitt prosjekt som har mottatt utviklingsmidler fra Telemark Fylkeskommune og fra flere kommuner som har bidratt til realisering så langt; Seljord, Notodden, Hjartdal, Tinn, Grenland og Midt-Telemark.

MØY har som mål at flere kvinnelige bedriftsetablerere utvikler seg og sin bedrift i nettverk. Telemark skal oppnå 40% kvinneandel blant bedriftsetablerere.

Det nærmer seg jul og nytt år og for et år det har vært for MØY!
Vi har gått fra å ha en ny modell klar til uttesting i starten av 2016 til å sette i gang 10 grupper og gjennomført forstudie med MØYintensiv for innvandrerkvinner nå på tampen av 2016.
I tillegg har vi arrangert vår første MØYdag, arrangert 6 Drømmekvelder, godt i gang med forskning på hva som hindrer og trigger kvinner i å starte opp bedrift og vært med på å gjennomføre KvinneLyst konferansen for andre gang.
Mer om alt dette kan du lese videre i vårt nyhetsbrev for 2. halvår 2016:

Nye MØYgrupper

10 grupper med 5 – 7 deltagere vil være i gang fra nyttår 2017 med ca. 60 deltagere fordelt ut over i alle regioner i Telemark (Vest- Telemark, Midt- Telemark, Kongsbergregionen og Grenland). 4 grønne, 3 blå og 2 sorte grupper. I tillegg etableres en MØYhandel gruppe som vil knytte kvinner som driver butikker ulike steder i Telemark sammen i nettverk. I den første MØYhandel gruppen som startes nå før nyttår er det butikkeiere/-drivere med fra Rjukan, Seljord, Notodden, Bø, Skien og Porsgrunn.
MØY setter sammen kvinner i grupper av 5- 7, basert på kunnskap og bedriftens modningsnivå. (Grønn gruppe er for dem som drømmer om å starte egen bedrift. Blå gruppe er for dem som har startet egen bedrift og sort gruppe er for dem som vil bli mer proffe med sin bedrift). Hver gruppe får 1- 2 fasilitatorer som følger opp og trygger gruppen og hver enkelt kvinne i sine prosesser. Hver enkelt gruppe har en varighet på ca. 1. år med 5 fellessamlinger med hensikt å styrke og utvikle nettverk og kompetanse. I tillegg inviteres alle deltagerne med på en årlig samling for alle grupper og fasilitatorer. Alle fasilitatorer MØY benytter har vært igjennom opplæring og får oppfølging i profesjonelle støttegrupper flere ganger i året.
Foto: Anette Eiris
AnEirisDesign
Plakat: Anne Sofie Willumsen
Det lille drodleriet

MØYintensiv

MØY intensiv er utviklet og testet ut våren og høsten 2016 av fasilitator Cathrine Lyngstad og Wenche Holdhus for MØY i samarbeid med Voksenopplæringen i Skien. Tilbakemeldingene så langt har vært strålende og nå ser vi på mulighetene for å tilby MØYintensiv til flere kommuner/regioner i og utenfor Telemark.
MØYintensiv er for innvandrerkvinner og har som hovedmål å bevisstgjøre og styrke innvandrerkvinner som har en drøm å starte egen bedrift. Kvinnene som ønsker å gå videre med sin bedriftsdrøm etter MØYintensiv, får tilbud om å delta i en ordinær grønn eller blå MØYgruppe. 
 


MØYdagen

MØYdagen ble arrangert for første gang 11. nov. 2016 fra lunsj til lunsj. Her ble alle deltagere i MØY, fasilitatorer og prosjektstyre invitert. Fokus på dagen var å bli bedre kjent med hverandre i MØYnettverket, dele tanker og ideer – lære noe av andre og få inspirasjon.  
Neste års MØYdag satser vi på vil fylles av enda flere og vi mottar gjerne tips på alt fra innhold, regi, sted og tid.

1 MØY setter sammen kvinner i grupper av 5- 7, basert på kunnskap og bedriftens modningsnivå. (Grønn gruppe er for dem som drømmer om å starte egen bedrift. Blå gruppe er for dem som har startet egen bedrift og sort gruppe er for dem som vil bli mer proffe med sin bedrift). Hver gruppe får 1- 2 fasilitatorer som følger opp og trygger gruppen og hver enkelt kvinne i sine prosesser. Hver enkelt gruppe har en varighet på ca. 1. år med 5 fellessamlinger med hensikt å styrke og utvikle nettverk og kompetanse. I tillegg inviteres alle deltagerne med på en årlig samling for alle grupper og fasilitatorer. Alle fasilitatorer MØY benytter har vært igjennom opplæring og får oppfølging i profesjonelle støttegrupper flere ganger i året.
 


Drømmekvelder

6 Drømmekvelder har vi gjennomført rundt om i Telemark (Rjukan, Austbygd, Svartal, Gvarv, Porsgrunn og Kviteseid). På våre Drømmekvelder kan du dele tanker og ideer om å skape din egen bedrift ut av din egen kompetanse. Vi presenterer MØYmodellen og har med oss forsker Lars Kobro som bla. forteller om at hvor viktig det er å sette sammen «ulike barn»/komplimentær kompetanse i tillitsfulle nettverk slik MØY gjør. Neste år vil vi holde Drømmekvelder på Hjartal/Notodden og i Fyresdal – her søker vi etter samarbeidspartnere og gode arrangørsteder.
 
 


KvinneLyst 2016

For andre gang ble KvinneLyst konferanse arrangert i samarbeid med Bygdekvinnelaget og Telemark Bondelag. Målet med konferansen var å inspirere, bygge nettverk og kompetanse. Over 80 kvinner i alderen 20 – 70 hadde tok turen til Bø den 12. nov. Evalueringene fra konferansen er veldig gode og vi ønsker å arrangere en ny konferanse neste år med et nytt spennende tema, så følg med, følg med.


Forskning på kvinnebedrifter

MØY har et pågånde forskningsprosjekt om kvinnelige entreprenørene i Telemark. Forskerne Elisabeth Enoksen og Gunn Kristin Aasen Leikvold fra Telemarksforskning har så langt funnet at frihet, selvstendighet, fleksibilitet og det å ha kontroll over eget liv er den viktigste motivasjonen for kvinnene å starte for seg selv. En informant uttrykker det slik: «Jeg ville være sjef over mitt eget liv. Jeg vil kunne ha friheten til å dra til fjells når jeg kjenner det roper». Videre er bruke og utvikle egen kompetanse og det å ta et samfunnsansvar ved for eksempel å bidra i lokalsamfunnet andre triggerfaktorer.
 
Hindringene i det å starte egen bedrift oppgir kvinnene som frykt for å mislyktes både hva gjelder økonomiske forhold og sosialt stigma, her trakk mange frem at de var redd for folkesnakk dersom det skulle gå galt. En informant uttrykte sin frykt for det ukjente slik; «som å gå inn i en mørk og ukjent skog».  
 
Tidligere forskning har vist at færre kvinner enn menn tror de har kompetansen som skal til for å starte en bedrift. Men når kvinner først starter en bedrift, ser det ikke ut til å være noen forskjell når det gjelder i hvilken grad kvinner og menn lykkes med etableringsprosessen (Nordlandsforskning, Alsos 2006).
På spørsmål om Hvordan MØY kan være et verktøy for å forsterke motivasjon eller overkomme hindringene ble det i hovedsak nevnt to områder: Sosial støtte og informasjon og kunnskap.
Endelig rapport leveres og lanseres medio februar 2017!
 
 

Vi ønsker alle
en riktig God Jul og ett Godt Nytt År