Hvem kan bli fasilitator?

Hvem kan bli fasilitator?

MØY stiller krav til fasilitatorer at de er kvinner, har erfaring fra å drive egen bedrift, er gode nettverksbyggere og kommunikatorer. Prosjektstyre avgjør hvem som får muligheten til å bli med som fasilitator i MØY etter anbefalinger fra næringsapparatet i våre samarbeidskommuner


Comment

No Very
Captcha Image

Postadresse

Øvre Ilenvei 8
3713 Skien

Telefon

+47 928 89 901