Alumni - medlemskap

Alle som ikke lenger ønsker å tilhøre en nettverksgruppe, har muligheten til å bli Alumni-medlem.

Alumni-medlemmer får:

- Muligheten til å delta på aktiviteter og samlinger på lik linje med andre medlemmer
- Muligheten til å delta på årsmøter og nettverkskonferanser
- Muligheten til å presentere deg og din bedrift på vår nettside
- Slippe møteplikt

Alt dette til kun kr. 300 pr. år!
Eneste krav vi stiller er at du tidligere har vært medlem av en nettverksgruppe.

Dersom dette er av interesse for deg, ta kontakt.