MØY- Telemark er i gang!

MØY er en ny modell som kan beskrives som et nytt reisverk basert på velkjent materiale.

MØY kombinerer det beste fra Nettverkskreditt, med annen praksis og forskning.

Den nye modellen er utviklet i samarbeid med Telemarksforskning og Høgskolen i Telemark over to år.

MØY er for kvinner som drømmer om å starte egen bedrift, de som har gjort det og de som ønsker å bli mer proffe i sin bedrift.

  

Ny modell baserer seg på tre læringsnivåer som tar i bruk alpine terminologi; grønn, blå og sort løype:

◦I den grønne løypen ligger drømmene og mobiliseringen som avsluttes med å skrive plan for bedriftsetablering.

Blå løype har fokus på oppstart, salg og markedsføring. Fasen avsluttes med evaluering av første driftsperiode med konklusjon om mindre/større korrigeringer og fortsatt drift.

Sort løype fokuseres det på profesjonalisering slik at lønnsomheten økes og tidsressursen minskes.

Det er mulig å ha fasilitator over tre år slik modellen med løyper er beskrevet ovenfor.

Både faislitatorene, gruppene og regionene får utbytte av hverandre gjennom deltagelse på tvers av hverandres nettverk.

Nye muligheter? 

Er du interessert i å være med i en slik gruppe?

Vi vil ha kontakt med interesserte kvinner i og utenfor eksisterende Nettverkskredittgrupper.

For mer informasjon, gå til vår nettside www.møy.com

 

Prosjektleder MØY:

Linda Cecilie Furulund
Tlf: 928 89 901

Linda@moy-telemark.no

 

MØY er også på Facebook. Klikk her for å gå til vår Facebook side.

 

 Adresse

MØY, Telemark, Norge

 Telefon

+47 928 89 901